Política de Privacitat

Introducció

La seva privacitat és important per a nosaltres. Mitjançant aquest document us expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la vostra informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits. Mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; així com tampoc mai no farem servir les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari haurà de llegir atentament aquesta política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, pel fet que aquest document pot patir modificacions, ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

 

Responsable del tractament

Identidad: JORMAPACK S.L. (també el prestador)

NIF: B60217858

Adreça postal: CARRER JOSEP BONASTRE 8, 08140 CALDES DE MONTBUI, (Barcelona)

Correu electrònic: [email protected]

JORMAPACK S.L., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

Mètode d’obtenció de les dades i les dades que recaptem

Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

Formulari de contacte i/o requeriment d’informació:

 • Dades requerides: nom i cognoms, email, telèfon i empresa.
 • Finalitat: respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Legitimació: consentiment de l’usuari.

Formulari de sol·licitud de pressupost:

 • Dades requerides: nom i cognoms, email, telèfon i empresa.
 • Finalitat: respondre les consultes realitzades i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Legitimació: consentiment de l’usuari interessat.

Formulari de M’interessa:

 • Dades requerides: nom i cognoms, email, telèfon i empresa.
 • Finalitat: respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Legitimació: consentiment de l’usuari.

Formulari de Necessites Ajuda:

 • Dades requerides: nom i cognoms, email, telèfon i empresa.
 • Finalitat: respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Legitimació: consentiment de l’usuari.

Formulari de Subscripció a la Newsletter:

 • Dades requerides: nom i cognoms, email i empresa.
 • Finalitat: Enviar notícies relacionades amb la presentació de nous models de productes, notícies i/o novetats de la companyia i comunicació d’assistència a esdeveniments.
 • Legitimació: consentiment de l’usuari interessat.

Formulari de Treballa amb Nosaltres

 • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon i email.
 • Finalitat: Enviar notícies relacionades amb la presentació de nous models de productes, notícies i/o novetats de la companyia i comunicació d’assistència a esdeveniments.
 • Legitimació: consentiment de l’usuari interessat.

 

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Whastapp: A l’apartat whatsapp de la present política se’n detalla l’ús.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte baixa a [email protected]

Ús de Fotografies: Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de JORMAPACK S.L.. Per obtenir-les, s’ha obtingut el consentiment previ de les persones que apareixen mitjançant la signatura dels formularis realitzats per a aquest efecte.

D’acord amb LSSICE, JORMAPACK S.L. no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de revocar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte que sigui per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

 

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les dades al formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de privadesa suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent és l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

 

Termini de conservació de les dades

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el vostre dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Tot i haver exercit els seus drets de forma correcta haurem de conservar degudament bloquejades les seves dades mentre durin els terminis legalment previstos a les disposicions aplicables.

 

Destinataris de cessions o transferències

JORMAPACK S.L. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de JORMAPACK S.L., contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestat fa servir determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

 

Google Analytics

Per fer una anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Montaré View (Califòrnia), CA 94043 USA, als seus servidors d’Estats Units.

Per a més informació sobre l’ús de dades per part de Google recomanem fer clic al següent enllaç de privadesa i condicions de Google.

 

Email Màrqueting

S’utilitza per al servei de mail màrqueting Mailchimp. L’empresa està ubicada a The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon AVE Ne Ste 5000 Atlanta, GA, 30308-2172 United States.

 

Drets de les persones interessades

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de JORMAPACK S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a [email protected], indicant com a Assumpte: «PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS», i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

 

Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

 

Idioma

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

 

Xarxes Socials

Us informem que JORMAPACK S.L. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o facin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de JORMAPACK S.L. es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

JORMAPACK S.L. tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que JORMAPACK S.L. considereu inadequats.
 • I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, JORMAPACK S.L. es reserva la potestat de retirar sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, JORMAPACK S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma i l’usuari, en cas de voler-les conèixer, ha de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

 

Enviament CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web se l’informarà que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que puguin haver dut a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant, amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del responsable. Informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, per la qual cosa no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del responsable, us preguem que ens remeti novament el vostre currículum.

 

Subscripció al Blog

En cas que l’usuari se subscrigui al blog, us informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la vostra subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. No es comunicaran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

 

WhatsApp

El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que facin una consulta a través de Whatsapp de JORMAPACK, S.L. es regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat normatives d’accés que pertanyin a l’aplicació i que procedeixin en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. JORMAPACK, S.L., tractarà les vostres dades amb la finalitat d’administrar correctament la vostra consulta, així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei.

Queda totalment prohibit l’ús del Whatsapp de JORMAPACK, S.L., per a l’enviament de continguts que no siguin els necessaris per a la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i, a general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

 

Clàusula apartat de contacte web

La comunicació de les vostres dades serà objecte de tractament per part del Responsable del Tractament  JORMAPACK SL. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les vostres dades per atendre la vostra sol·licitud, sempre d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, sobre protecció de dades. Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la cancel·lació.

En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si escau, a la limitació i/o cancel·lació del tractament, comunicant-ho per escrit, indicant les vostres dades personals a CARRER JOSEP BONASTRE 8 08140, CALDES DE MONTBUI o mitjançant un email a [email protected].

 

Canvis a la present Política de Privacitat

JORMAPACK S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

Revocabilitat

El consentiment prestat tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a JORMAPACK S.L. en els termes establerts en aquesta política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

 

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre JORMAPACK S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Descarregar catàleg
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.

Hola! Deixa'ns les teves dades i t'enviarem el nostre catàleg el més ràpid possible.

Política de Privacidad
Chatea con nosotros

Subscriu-te

  Tots els camps marcats amb (*) són obligatoris